про кафедру
наукова діяльність
студентам
абітурієнтам
новини та події

Про кафедру   /  Освітня діяльність  

Матеріали для магістрів з діючої у 2020-2021 навчальному році освітньо-професійної програми (ОПП) "Теплогазопостачання і вентиляція"

Назва освітньої програми Освітньо-професійна програма (ОПП)
Теплогазопостачання і вентиляція
Код і назва галузі знань 19 Архітектура та будівництво
Код і назва спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія
Кваліфікація Магістр з будівництва та цивільної інженерії
Тривалість програми 1 рік 5 місяців
Кількість кредитів ЄКТС 90 кредитів ЄКТС
Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя НРК України – 8 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL –7 рівень
Гарант освітньої програми Елькін Юрій Генріхович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри Теплогазопостачання і вентиляції, elkin@ogasa.org.ua

 

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Освітні компоненти та силабуси +

 

Матеріали для магістрів з діючої у 2019-2020 навчальному році освітньо-наукової програми (ОНП) "Теплогазопостачання і вентиляція"

Назва освітньої програми Освітньо-наукова програма (ОНП)
Теплогазопостачання і вентиляція
Код і назва галузі знань 19 Архітектура та будівництво
Код і назва спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія
Кваліфікація Магістр з будівництва та цивільної інженерії
Тривалість програми 1 рік 10 місяців
Кількість кредитів ЄКТС 120 кредитів ЄКТС
Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя НРК України – 8 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL –7 рівень
Гарант освітньої програми Голубова Дар'я Олександрівна, к.т.н., доцент кафедри Теплогазопостачання і вентиляції, mo@ogasa.org.ua

 

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Освітні компоненти та силабуси +

 

Матеріали для обговорення здобувачами вищої освіти та стейкхолдерами з освітньо-наукової програми "Теплогазопостачання і вентиляція" на 2021-2022 рік

Проект освітньо-наукової програми

Побажання стосовно освітньо-наукової програми "Теплогазопостачання і вентиляція" (для магістрів), силабусів, та інші зауваження і пропозиції, висилати гаранту освітньої програми Голубовій Дар'ї Олександрівні на електронну пошту за адресою: mo@ogasa.org.ua

 

Матеріали для магістрів з освітньо-наукової програми (ОНП) "Теплогазопостачання і вентиляція" що діяла у 2018-2019 навчальному році

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Освітні компоненти та робочі програми +

 

Матеріали для магістрів з діючої у 2018-2020 навчальних роках освітньо-професійної програми (ОПП) "Теплогазопостачання і вентиляція"

Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Освітні компоненти та силабуси +