про кафедру
наукова діяльність
студентам
абітурієнтам
новини та події

Про кафедру   /  Співробітники кафедри  

Елькін Юрій Генріхович

Елькін Юрій Генріхович, завідуючий кафедрою, к.т.н., доцент. У 1974 році закінчив Одеський технологічний інститут харчової та холодильної промисловості. З 1974 року був прийнятий на роботу до Одеського інженерно-будівельного інституту. В 1980 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Експериментальне дослідження термічних властивостей деяких фреонів метанового ряду при низьких температурах». Працював інженером, асистентом, доцентом.

З 2015 по 2018 роки - секретар Вченої Ради Інституту гідротехнічного будівництва і цивільної інженерії. Член-кореспондент Академії енергетики України. З 2018 року завідуючий кафедрою.

Автор більш ніж 40 науково-методичних робіт, присвячених питанням термодинамічних властивостей енергоносіїв, теплопостачанню і проблемам енерго-ресурсозбереження.

Арсірій Василь Анатолійович

Арсірій Василь Анатолійович, д.т.н., професор. Після закінчення у 1981 році Одеського державного політехнічного інституту працював на Молдавській ГРЕС, в ОНПУ, в Одеській державній академії будівництва і архітектури на різних посадах.

В ОДАБА, захистивши кандидатську дисертацію, працював доцентом кафедри водовідведення та гідравліки, а з 2004 року, після захисту докторської дисертації, професором кафедри теплогазопостачання.

Арсірій В.А. є керівником багатьох держбюджетних і госдоговірних тем, має патенти та очолює наукову роботу кафедри.

Воінов Олександр Петрович

Воінов Олександр Петрович, д.т.н., професор, дійсний член інженерної академії України та Академії будівництва України. Народився у 1927 році у м. Одесі. У 1949 році закінчив Одеський політехнічний інститут, працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, завідуючим кафедрою.

Автор більше 280 наукових праць, включаючи ряд авторських свідоцтв, патентів, учбових посібників та монографій. Підготував п’ять кандидатів наук, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступені, знаком «За отличные успехи в роботе», медаллю та дипломом МОМ ВДНХ України.

Учасник Великої Вітчизняної Війни, широко відомий в Україні та за кордоном вченими працями в області котельно-топочних систем, водопідготовчих установок та автоматизації котельних установок.

Петраш Віталій Дем'янович

Петраш Віталій Дем'янович, д.т.н., професор, відомий фахівець в області розробки і впровадження нових систем забезпечення мікроклімату на основі енергії поновлюваних і вторинних джерел, теплонасосних систем опалення та теплопостачання, енергозбереження та екологічно чистих технологій. З квітня 2005 по червень 2009 - завідувач кафедри вентиляції та охорони повітряного басейну ОДАБА.

В 2004 році Петраш В.Д. захистив докторську дисертацію. З 2004 року виконував обов'язки директора інституту інженерно-екологічних систем. З квітня 2005 по червень 2009 - завідувач кафедри ОВіОПБ.

Народився 5 серпня 1945 Черкаської області УРСР. Після закінчення одинадцятирічної школи і вступу до Одеського інженерно-будівельного інституту (ОІСІ) в 1964 р. був призваний до лав Радянської Армії. З жовтня того ж року по листопад 1967р. проходив службу на кордоні з Афганістаном. У 1972 році з відзнакою закінчив ОІСІ за фахом «Теплогазопостачання і вентиляція». У 1976 році захистив дисертацію кандидата технічних наук. Обіймав посади асистента, доцента.

Після захисту дисертації доктора технічних наук у 2004 році за спеціальністю «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання» (05.23.03) працював деканом, директором Інституту інженерно-екологічних систем в структурі Академії.

Петраш В.Д. - автор понад 130 наукових і науково-методичних робіт, понад 40 авторських свідоцтв і патентів на винаходи систем опалення та теплопостачання з використанням відновлюваної і вторинної енергії. Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Підготовку науково-педагогічних та інженерних кадрів здійснює в напрямку вдосконалення традиційних і створення нових систем опалення та теплопостачання на основі теплонасосних технологій з використанням сонячної та грунтової енергії, теплоти вихідних і відпрацьованих водних і повітряних потоків.

Автор декількох наукових і навчальних видань, в тому числі монографії – «Теплонасосные системы теплоснабжения» - Одесса – 2014г. типография «ВМВ», С. 556, та патенту – «Система теплохолодопостачання на базі інтегрованої енергії холодної води та повітряних потоків з пневмогідравлічною стабілізацією термотрансформаторних процесів. Пат. 109848 Україна, МПК F24D 17/02 (2006.01) а201407374; заявл. 01.07.2014. опубл. 12.10.2015, Бюл. №19/2015 - 4»

Баришев Віталій Павлович

Баришев Віталій Павлович, к.т.н., доцент. Закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості в 1971р., теплофізичний факультет, інженер-теплофізик, кандидат технічних наук, 05.14.05. «Теоретичні основи теплотехніки (включаючи технічну термодинаміку і тепло-і масообмін)», тема дисертації: «Комплексне дослідження теплофізичних властивостей фреону 218», доцент кафедри Фізики.

Опубліковано 38 робіт, у тому числі 14 учбово-методичних, 1 авторське посвідчення.

Герасименко Олександр Анатолійович

Герасименко Олександр Анатолійович, доцент кафедри Теплогазопостачання і вентиляції.

Закінчив Одеський політехнічний інститут, 1973 р., автоматизація теплоенергетичних процесів, інженер – теплоенергетик по автоматизації, досвід практичної роботи – директор заводу ЖБІ, начальник управління енергозбереження по Одеській області.

Гераскіна Еліна Анатоліївна

Гераскіна Еліна Анатоліївна, к.т.н., доцент, закінчила Одеський інженерно-будівельний інститут (нині ОДАБА) в 1984 році. Вступила до аспірантури.

Після закінчення аспірантури з 1990 року працювала асистентом кафедри опалення, вентиляції та охорони повітряного басейну. Кандидатську дисертацію захистила в 2009 році. Тема дисертації - "Утилізація теплоти в процесі стабілізуючого охолодження обпалювальних печей будівельних матеріалів".

З 2010 року працювала доцентом кафедри опалення, вентиляції та охорони повітряного басейну. З 2018 р. - доцент кафедри Теплогазопостачання і вентиляції.

Автор більш ніж 50 науково-методичних робіт. Брала участь у виконанні науково-дослідних та держдоговорних тем.

Голубова Дар'я Олександрівна

Голубова Дар'я Олександрівна, к.т.н., доцент. Закінчила Одеську державну академію будівництва і архітектури у 1996 році.

Після закінчення аспірантури ОДАБА з 1999 року працювала на посаді асистента, а з 2000 року, після захисту кандидатської дисертації у Київському національному університеті будівництва та архітектури - доцентом, у ОДАБА, спочатку на кафедрі водовідведення та гідравліки, з 2005 - 2018 року на кафедрі кондиціонування повітря та механіки рідини, з 2018 доцент кафедри Теплогазопостачання і вентиляції.

Голубова Д.О. також є начальником методичного відділу Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Даніченко Микола Володимирович

Даніченко Микола Володимирович, к.т.н., доцент. Працює в академії з 2006 року.

Автор 41 наукових й учбово-методичних роботи, у тому числі 8 авторських свідотств на винахід.

Ісаєв Володимир Федорович

Ісаєв Володимир Федорович, к.т.н., доцент, член-кореспондент Академії енергетики України. Закінчив у 1977 році Самаркандський державний архітектурно-будівельний інститут за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція», де і працював асистентом (крім років служби у Державних збройних силах).

З 1982 року – аспірант, з 1987 року – асистент, а після захисту кандидатської дисертації – доцент кафедри опалення, вентиляції та охорони праці Санітарно-технічного факультету Одеського інженерно-будівельного інституту (нині ОДАБА).

У 1992-1998 роках працював заступником декана Санітарно-технічного факультету ОІБІ , а у 1998-2004 роках – деканом Факультету водного господарства та санітарної техніки. З 2015 року був деканом Факультету гідротехнічного та транспортного будівництва. З 2017 – директор Інституту гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії.

Автор більш ніж 120 наукових і учбово-методичних робіт, в тому числі 15-ти авторських свідоцтв.

Крюковська-Тележенко Світлана Андріївна

Крюковська-Тележенко Світлана Андріївна, к.т.н., доцент. У 2008 році закінчила Одеську державну академію будівництва та архітектури і отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Міське будівництво та господарство». У тому ж році вступила до аспірантури за спеціальністю 05.23.05. 2014-ого року захистила дисертацію на тему: «Фіброполімерцементні композиції для сухих будівельних сумішей спеціального призначення».

Працює на кафедрі «Теплогазопостачання і вентиляції» з 2018 року.

За цей час видано 5 друкованих робіт, та видано 2 методичних посібника. Веде профорієнтаційною роботу на кафедрі.

Секретар Вченої Ради ІГБЦІ.

Лапардін Микола Інокентійович

Лапардін Микола Інокентійович, к.т.н., доцент.

Закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості, 1975 р., Теплофізика, інженер-теплофізик. кандидат технічних наук, 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (01.04.14 «Теплофізика), тема дисертації: «Дослідження в’язкості фреонів 152а і 218», доцент кафедри Теплоенергетики і трубопровідного транспорту енергоносіїв.

Макаров Володимир Олегович

Макаров Володимир Олегович, к.т.н., доцент. Закінчив ОДАБА в 2005 році. У тому ж році вступив до аспірантури, працював асистентом кафедри КПтаМР. Захистив дисертацію в 2010 році.

В період роботи в академії опубліковано 7 наукових робіт.

Сербова Юлія Миколаївна

Сербова Юлія Миколаївна, к.т.н., доцент. У 2003 році закінчила Одеську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю Водопостачання та водовідведення. У 2008 році закінчила аспірантуру ОДАБА за спеціальністю 05. 23. 04 – Водопостачання, каналізація.

З 2006 року була зарахована на посаду асистента кафедри «Кондиціювання повітря і механіки рідини». З 2012 року була зарахована на посаду асистента кафедри «Водовідведення і гідравліки». Брала участь у виконанні науково-дослідної роботи по держдоговірних тем. Приймала участь у науковій студентській конференції як науковий керівник.

Опубліковано 11 статей в наукових збірках та 3 методичні вказівки в співавторстві.

Секретар ДЕК до 2012 року. З 2013 року заступник декана ІІЕС. З 2018 року доцент кафедри Теплогазопостачання і вентиляція. З 2017 заступник декана ІГБЦІ.

Хоменко Ольга Іванівна

Хоменко Ольга Іванівна, к.т.н., доцент. Працює в академії з 1981 р., в 1992 захистила кандидатську дисертацію. В 2003 році отримала вчене звання доцента.

Активно співпрацює з виробництвом, має договори з наукового консультування з відомими будівельними компаніями м. Одеси: ТОВ «Гефест», ТОВ «Мегалайн», ПП «Ретрогад+». Заохочує студентів до роботи за фахом в ТОВ «ОдесаГаз», КП «Теплопостачання», ТОВ «Стікон», ТОВ «Івік-ЮГ».

Опубліковано більш 50 науково-методичних робіт, у тому числі 2 учбових посібника.

Шевченко Леонід Федорович

Шевченко Леонід Федорович, к.т.н., доцент. Працює в академії з 1973 року. В 1984 році захистив кандидатську дисертацію, у цьому ж році став доцентом кафедри.

Активно займається суспільною роботою, з 1982 року незмінний голова профспілкової організації інституту ІЕС. З 2004 по 2008 рік голова методичної комісії інституту.

Шевченко Л.Ф. є автором більш ніж 100 наукових і учбово-методичних робіт, у тому числі 10 авторських посвідчень на винахід.

Основний напрямок наукової роботи є теплозахист і енергозбереження в будівлях.

Семенов Сергій Володимирович

Семенов Сергій Володимирович, старший викладач, приват-доцент, заступник директора інституту гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії, член Вченої Ради інституту. Працює в академії з 1979 року. Провідний викладач з освітньої компоненти «Вентиляція».

Сфера наукових інтересів - питання енергозбереження у вентиляції, очищення вентиляційних викидів. Нагороджений нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти», Почесною Грамотою міністерства освіти та науки України, Почесною Грамотою Департаменту освіти Одеської області, нагрудним знаком Почесна відзнака академії. Лауреат конкурсу академії в номінації «Кращий викладач 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 навчального року».

Автор 85 наукових, учбово-методичних робіт і авторських посвідчень на винахід, у тому числі 3 навчальних посібників, один з яких з грифом МОН України.

Скребнєв Анатолій Федорович

Скребнєв Анатолій Федорович, старший викладач кафедри. В 1961 р. закінчив Воронежський енергетичний технікум з спеціальності «Інженерні мережі та сантехобладнання будівель». 4 роки працював по специальности в воено-будівельних отрядах.

Після закінчення ОІБІ у 1970 р. працював на кафедрі Теплогазопостачання та вентиляції на посадах асистента, с 1996-1998 доцент кафедри «Теплогазопостачання і вентиляція», з 1998 р. - страший викладач кафедри «Теплогазопостачання і вентиляція». Брав учать у виконанні робіт по газопостачанню багатьох заводів і підприємств Одеси та одеської області.

За перод наукової праці було виданно 10 статей наукометриного рівня. Розроблено 17 методиних вказівок. Представлено 24 доклада на науково-технічних конференціях, виданно 1 учбовий посібник.

Полунін Юрій Міколайович

Полунін Юрій Миколайович, к.т.н., старший викладач. Закінчив ОДАБА у 2010 році.

У 2011 році вступив до аспірантури, яку закінчив у 2014. У 2017 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.14.06 - «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» на тему «Енергоефективне теплопостачання на основі контактно-рекуперативної термотрансформації енергії відпрацьованих газів обертових печей».

За період роботи в академії опубліковано більше 10 наукових робіт та отримано 2 патенти на винахід і корисну модель - «Термотрансформаторна система відбору теплоти з відпрацьованих газів для промислового теплопостачання» – Патент України на винахід. №100923 від 11.02.2013. Бюл.№3, від 10.02.2013; Тепломасообмінний апарат для відбору теплоти з низькотемпературных газів – Патент України на корисну модель №73654 від 10.10.12 2012. Бюл.№19 від 10.10.12 .

Вишневська Ольга Віталіївна

Вишневська Ольга Віталіївна, асистент кафедри. Закінчила Одеський інженерно-будівельний інститут (нині ОДАБА) у 1994 році.

З 1995-1998 навчалася у аспірантурі, після закінчення якої працювала асистентом кафедри теплогазопостачання до 2005 року, 2005-2018 - асистентом кафедри кондиціювання повітря та механіки рідини, з 2018 - асистент кафедри Теплогазопостачання і вентиляції.

Окрім викладацької роботи Вишневська О.В. виконує обов’язки старшого куратора Інституту інженерно-екологічних систем.

Чунєєва Тамара Дмитрівна

Чунєєва Тамара Дмитрівна, асистент кафедри.

Випускниця кафедри 1975 р. Після закінчення працювала інженером, старшим інженером у проектних інститутах "Южгіпробіосинтез", "Укроргтехбуд". З 1983 р. працює на кафедрі теплогазопостачання інженером, а з 2005р – асистентом. Має наукові публікації, методичні розробки.

Хмизнікова Наталія Миколаївна

Хмизнікова Наталія Миколаївна, асистент кафедри. Закінчила Одеську державну академію будівництва та архітектури у 2009 році, де отримала кваліфікацію магістра Теплогазопостачання. З 2011 року працює асистентом кафедри.

Шумлянський Олександр Сергійович

Шумлянський Олександр Сергійович, завідуючий лабораторіями кафедри.

Працює в академії з 1971 р. Як співавтор брав участь у розробці багатьох науково-методичних посібників, має 4 авторських свідотцтва. Брав участь у створенні науково-лабороторного комплексу з момента створення кафедри.

Відбудовував корпуса санітарно-технічного факультету і двух прибудов.

Ізергін Валерій Віталійович

Ізергін Валерій Віталійович, завідуючий лабораторіями кафедри.

У 1980 році закінчив факультет будівництва та архітектури Кишинівського політехнічного інституту ім. С. Лазо. Деякий час працював у Держкомсільгосптехніці Молдавської РСР, у відділі капітального будівництва м. Кишинів та ін. В ОДАБА працював на посаді інженера кафедри водовідведення та гідравліки двічі.

З 2005 року працював завідуючим лабораторією кафедри КПтаМР. Завдяки його відмінності та працездатності оновлена лабораторна база кафедри, на-вчальні стенди та аудиторії.

З 2018 року завідуючий лабораторією кафедри Теплогазопостачання і вентиляції.

Севостьянова Людмила Олександрівна

Севостьянова Людмила Олександрівна, провідний інженер. Працює в академії з 1990 року, з 2006 року асистент кафедри. Протягом багатьох років є секретарем Державної екзаменаційної комісії.

Автор 7 наукових і навчально-методичних робіт.

Карась Юлія Анатоліївна

Карась Юлія Анатоліївна, інженер. У 1999 році закінчила Одеську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення».

З 2005 року працювала інженером кафедри кондиціювання повітря та механіки рідини, де сумлінно виконувала свої обов’язки.

З 2018 інженер кафедри «Теплогазопостачання та вентиляція».

Граматик Вероніка Олегівна

Граматик Вероніка Олегівна, оператор ЕОМ кафедри.

Працює в академії з 1986 року, спочатку в обчислюваному центрі ОДАБА оператором ЄС систем. З 1990 по 2018 рік - оператором комп'ютерного класу кафедри ОВтаОВБ, з 2018 року працює на кафедрі теплогазопостачання і вентиляції. Приймає участь в розробці кафедрою компьютерних програм та методичних вказівок. Займається програмним забезпеченням навчального процесу по дисциплінам кафедри.