про кафедру
наукова діяльність
студентам
абітурієнтам
новини та події

Про кафедру   /  Історія кафедри  

Кафедра теплогазопостачання та вентиляції була організована шляхом об'єднання трьох кафедр в 2018 році:

  • Теплогазопостачання;
  • Опалення, вентиляції та охорони повітряного басейну;
  • Кондиціонування повітря та механіки рідини.

Витоки трьох кафедр можна віднести до далекого 1930 року, коли в Одесі було утворено Інститут інженерів цивільного і комунального господарства. В інституті було створено санітарно-технічний факультет одним з підрозділів якого була кафедра опалення та вентиляції. Першим завідувачем кафедри був Іван Григорович Санін. Основні інженерні профілюючі дисципліни читали професор Володимир Фердинандович Трепке, інженер Олександр Григорович Бродський, доцент Григорій Львович Кобус, професор Діонісій Георгійович Полізо, доцент Бенціон Абрамович Шварцман.

Іван Григорович Санін Діонісій Георгійович  Полізо Володимир Фердинандович Трепке Олександр Іванович Орлов Бенціон Абрамович Шварцман
Іван
Григорович
Санін
Діонісій
Георгійович
Полізо
Володимир
Фердинандович
Трепке
Олександр
Іванович
Орлов
Бенціон Абрамович Шварцман

 

До початку Великої Вітчизняної Війни проходило формування колективу кафедри та наукового напрямку. Був виконаний ряд серйозних робіт для м. Одеси: опалення і вентиляція Оперного театру, центральне опалення і вентиляція великих цивільних і промислових об’єктів, активізувалася діяльність науково-технічного напрямку Теплогазопостачання, опалення і вентиляція.

Перервана війною робота відновилась в кінці 40-х років під керівництвом талановитого педагога і вченого, доцента Олександра Івановича Орлова, автора ряду підручників з опалення, які перекладені на іноземні мови. Видана ним наукова робота "Русская отопительно-вентиляционная техника" – класичний взірець історичних досліджень в технічній сфері.

З 1947 року виконуючим обов’язки завідуючого кафедрою був призначений декан факультету, улюбленець студентів, доцент Бенціон Абрамович Шварцман, який працював на кафедрі ще в довоєнні роки. Він читав основний курс опалення та вентиляції для всіх спеціальностей.

Йшли роки, країна пережила Другу світову війну, від розвиненого соціалізму перейшла до дикого капіталізму, інститут (альма матер) неодноразово змінював свою назву, але завжди в інституті (академії) було декілька кафедр, які свої витоки відносять до того далекого 1930 року. Історія, та хронологія становлення кафедри в період з 1930 року по 2020 року приведена нижче. Історія, яка відображає найменування інституту, факультету та особистості, хто в той момент очолював кафедру і звичайно колектив на тендітні плечі якого покладалися великі завдання.

Одеський інститут інженерів цивільного і комунального господарства
(1930-1945 з перервою на війну)
Санітарно-технічний факультет
Назва кафедри Завідуючий кафедри Фото
Опалення та вентиляція
(з 1930 по 1936 рік)
Санін Іван Григорович
доцент
Санін Іван Григорович
Опалення та вентиляція
(з 1936 по 24.01.1945 з перервою на війну)
Трепке Володимир Фердинандович
професор
Трепке Володимир Фердинандович

 

Одеський інститут сільськогосподарського будівництва
(з вересня 1945 по 28 червня 1947 року)
Санітарно-технічний факультет
Машинознавства та енергетики
(очолював кафедру за сумісництвом з 24.01.1945 по 28.05.1947 рік)
Гохштейн Давид Петрович
доктор технічних наук, професор
Гохштейн Давид Петрович

 

Одеський інженерно-будівельний інститут
(з 28 червня 1947 по 8 квітня 1951 року)
Санітарно-технічний факультет
Машинознавства та енергетики
перейменована
Опалення, вентиляції та енергетики
(очолював кафедру за сумісництвом з 28.05.1947 по 15.04.1948 рік)
Гохштейн Давид Петрович
доктор технічних наук, професор
Гохштейн Давид Петрович
Опалення, вентиляції та енергетики
(очолював кафедру з 15.04.1949 по 27.08.1949 рік)
Орлов Олександр Іванович
доцент
Орлов Олександр Іванович
Опалення, вентиляції та теплотехніки
(з 27.08.1949 по 7.10.1950 рік)
Чайковський Олександр Яковлевич
кандидат технічних наук, доцент
Чайковський Олександр Яковлевич
Опалення, вентиляції та теплотехніки
перейменована
Загальна теплотехніка
(з 7.10.1950 по 24.05.1951 рік)
Андрющенко Анатолій Іванович
кандидат технічних наук, доцент
Андрющенко Анатолій Іванович

 

Давид Петрович Гохштейн (30 червня 1905 Голендри, Бердичівський повіт, Київська губернія - 18 грудня 1984, Одеса) - український радянський фізик, вчений в області технічної термодинаміки і теплофізики. Доктор технічних наук (1939), професор (1939). Один із засновників одеської термодинамічної школи.

Андрющенко Анатолій Іванович (31 жовтня 1914 - 4 січня 2008) - радянський і російський учений-теплотехнік, вніс істотний внесок в теорію термодинамічного аналізу реальних процесів в теплоенергетичних установках, один із засновників ексергетичного аналізу технічних систем.

Доктор технічних наук (1955), професор. Ректор Саратівського політехнічного інституту (1962-1988). Заслужений діяч науки і техніки РРФСР (1965), дійсний член Міжнародної Академії вищої школи, член Міжнародної енергетичної академії, почесний працівник вищої професійної освіти. Почесний громадянин м Саратова.

Одеський гідротехнічний інститут
(з 8 квітня 1951 по 22 квітня 1957 року)
Факультет річкового гідротехнічного будівництва
Машинознавства
(з 24.05.1951 по 9.11.1951 рік)

Машинознавства і деталей машин
(з 9.11.1951 року)
Андрющенко Анатолій Іванович
кандидат технічних наук, доцент
Андрющенко Анатолій Іванович

 

Одеський інженерно-будівельний інститут
(з 22 квітня 1957 року по 2.11.1968 рік)
Санітарно-технічний факультет

У 1960 – 1970 роках кафедру очолював видатний вчений–інженер, класичний організатор, головний інженер «Одесагаз», доцент Олександр Володимирович Лозовий.

Теплогазо-постачання та вентиляції
(очолював кафедру з 30.08.1960 по 16.01.1969 рік)
Лозовий Олександр Володимирович
кандидат технічних наук, доцент
Лозовий Олександр Володимирович Охорони праці
(з 2.11.1968 по 16.01.1969 рік)
Мілетич Антон Федорович
доктор технічних наук, професор
Мілетич Антон Федорович
Теплогазо-постачання
(очолював кафедру з 16.01.1969 по 8.10.1975 рік)
Полунін Михайло Михайлович
кандидат технічних наук, професор
Полунін Михайло Михайлович Охорони праці та вентиляції
(з 16.01.1969 по 8.10.1975 рік)

 

Одеський інженерно-будівельний інститут
(з 2.11.1968 року по 21 жовтня 1994 рік)
Санітарно-технічний факультет

Кафедра Охорони праці організована в 1968 році професором, доктором технічних наук Антоном Федоровичем Мілетичем. З 1969 року кафедра перейменована в кафедру Охорони праці та вентиляції

Антон Федорович Мілетич (1912-1990 р.р.) – народився 23 липня 1912 року в с. Д.-Варварка, Дніпропетровської області в бідній багатодітній селянській сім’ї. Батько його був інвалідом російсько-японської війни, і він вимушений був з 12 років батрачити, а з травня 1925 року по жовтень 1928 року був безпритульним.

У 1932 році він з відзнакою закінчив профтехшколу і в цьому ж році поступив до Дніпропетровського гірничого інституту. А.Ф. Мілетич залишився в аспірантурі, де в жовтні 1941 року повинен був захистити дисертацію. Але війна перервала навчання, і з 22 червня 1941 року він був мобілізований до лав діючої армії, а потім, після госпіталю, у листопаді 1941 року наказом Наркома Оборони країни як спеціаліст гірничої справи був відмобілізований у вугільну промисловість, тобто направлений на роботу в Кизелевський вугільний басейн Пермської області, де і працював до 1945 року. Потім повернувся до Дніпропетровського гірничого інституту для продовження навчання в аспірантурі, а в березні 1946 року захистив кандидатську дисертацію і проводжував працювати асистентом, потім доцентом кафедри Рудникової вентиляції та техніки безпеки ДГІ.

У 1964 році захистив докторську дисертацію і одержав звання професора. У 1968 році за конкурсом А.Ф. Мілетич перейшов працювати до Одеського інженерно-будівельного інституту, де і працював по серпень 1990 року завідуючим кафедрою опалення та вентиляції санітарно-технічного факультету.

Наукова діяльність професора, доктора технічних наук А.Ф. Мілетича була пов’язана з рішенням широко кола проблем: газодинаміки, аеродинаміки, вентиляції шахт та кондиціонування повітря в цивільних та промислових будівлях, а також охорони навколишнього середовища.

За свою більш як 50-річну трудову діяльність А.Ф. Мілетич опублікував 174 наукових праці, у тому числі 6 монографій і учбових посібників, отримав 29 авторських свідоцтв і знак «Винахідник СРСР». Протягом багатьох років Антон Федорович Мілетич керував науковою роботою аспірантів. Він підготував два доктори наук та 29 кандидатів технічних наук. Мілетич А.Ф. разом з науковою діяльністю проводив велику громадську роботу. Довгий час був членом Спеціалізованої ради Київського інженерно-будівельного інституту з захисту кандидатських дисертацій та членом методичної комісії Мінвуз УРСР.

Теплогазопостачання та вентиляції
(з 8.10.1975 по 16.09.1979 рік)
Мілетич Антон Федорович
доктор технічних наук, професор
Мілетич Антон Федорович
Теплогазо-постачання
(з 16.09.1979 по 14.01.1985 рік)
Полунін Михайло Михайлович
кандидат технічних наук, професор
Полунін Михайло Михайлович Опалення та вентиляції
(з 19.09.1979 по 17.09.1987 рік)

Опалення вентиляції та охорони праці
(з 17.09.1987 по 3.04.1989 рік)
Мілетич Антон Федорович
доктор технічних наук, професор
Мілетич Антон Федорович
Теплогазо-постачання
(з 4.01.1985 по 3.01.1997 рік)
Полізо Георгій Діонісович
кандидат технічних наук, професор кафедри
Полізо Георгій Діонісович Опалення вентиляції та охорони праці
(з 3.04.1989 по 26.01.1998 рік)

Опалення вентиляції та охорони повітряного басейну
(з 26.01.1998 по 9.12.2000 рік)
Стоянов Микола Ілліч
кандидат технічних наук, професор
Стоянов Микола Ілліч

З 1985 року керівництво кафедрою Теплогазопостачання прийняв доцент Георгій Діонісович Полізо. Під його керівництвом були відкриті філії кафедри в «Одесагаз», «Миколаївгаз», «Кіровоградгаз», що в значній мірі підвищило рівень підготовки фахівців.

На кафедрі в різні роки працювали відомі спеціалісти та вчені та досвідчені педагоги: професори, О.П. Воїнов, В.С. Майсоценко, доценти, к.т.н. М.Ф. Нестерович, М.І. Трубін, О.І. Вільховський, Г.Д. Полізо, Т.М. Бурштейн, Г.У. Гладович, В.А. Мирошниченко, О.П. Котляр, І.Л. Учитель, Є.Г. Годін, В.М. Ярошенко, Г.Ф. Камолов, Р.А. Прохорович, І.Д. Нелуш, В.О. Цехоцький, В.І. Трифонов.

В 60 – 80-х роках під керівництвом завідуючих кафедрою доцентів О.В. Лозового, М.М. Полуніна, Г.Д. Полізо продовжено її розвиток, створення матеріально-технічної бази, стабілізація кадрового складу. Співробітниками кафедри, в основному, її випускниками було захищено ряд дисертацій.

З 1989 по 2000 рік кафедрою Опалення, вентиляції і охорони праці керував професор М.І. Стоянов (1937-2000 р.р.), автор більш 150 наукових праць, спеціаліст в галузі захисту повітряного басейну від забруднення. Він одержав 15 авторських свідоцтв і патентів України, практична реалізація яких підтверджена актами упровадження і бронзовою медаллю ВДНГ СРСР. Микола Ілліч сумісно з викладачами кафедри розробив актуальний багатоплановий «Учбово-методичний комплекс ЕКОЛОГ-ТВ-ОДАБА» для підготовки інженерів за спеціальністю Теплогазопостачання, вентиляції і охорони повітряного басейну. Цей комплекс базується на програмі безперервної екологічної підготовки студентів, викладений в методичних вказівках і 4-х учбових посібниках.

В 1992 році співробітники кафедри за рахунок внутрішніх резервів створили нову учбову лабораторію Основи екології і захисту повітряного басейну, де змонтовано сучасне обладнання, яке дозволяє проводити заміри метеоумов, інтенсивності сонячної радіації, акустики, радіоактивності, експериментальних досліджень пилоуловлювачів.

В 1986-1990 рр. доцентами кафедри А.П. Котляр і В.Д. Петраш вперше в Одесі були випробувані сонячні системи гарячого водопостачання дитячого садка по вул. Маршала Говорова, індивідуального будинку в м. Херсоні.

Одеська державна академія будівництва та архітектури,
Факультет Водного господарства та санітарної техніки
Теплогазо-постачання
(з 3.01.1997 по 23.07.2015 рік)
Полунін Михайло Михайлович
кандидат технічних наук, професор
Полунін Михайло Михайлович Опалення вентиляції та охорони повітряного басейну
(з 9.12.2000 по 17.03.2005 рік)
Зайцев Олег Миколайович
доктор технічних наук, професор
Зайцев Олег Миколайович

В 70-х роках і з 1997 по 2015 роки кафедрою Теплогазопостачання керував її випускник, дійсний член Академії будівництва України професор, к.т.н М.М. Полунін. Сумісно зі співробітниками ним опубліковано більше 150 науково-дослідних, учбово - і науково-методичних робіт, у тому числі, одержані авторські свідоцтва і патенти, видані два учбових посібника за окремими розділами курсів «Опалення» і «Теплопостачання».

З 2000 до 2005 року кафедрою Опалення вентиляції та охорони повітряного басейну керував професор, доктор технічних наук Зайцев О.М. Під його керівництвом на кафедрі створено багато зв’язків з відомими світовими фірмами, оновлено лабораторна база з опалення та вентиляції, створено учбовий комп’ютерний клас, який має 9 сучасних ПЕОМ, плотер та інше обладнання. Методичний кабінет кафедри забезпечено сучасними каталогами, довідниками і методичними посібниками. Розрахунок систем опалення, вентиляції та кондиціювання студентами виконується за програмами відомих світових фірм.

Колективи кафедр у 2004 році
Колектив кафедри теплогазопостачання 2004 рік Колектив кафедри Опалення вентиляції та охорони повітряного басейну 2004 рік
Теплогазопостачання

Нижній ряд зліва: доц., к.т.н. Степанова Є.В., доц., к.т.н. Федотова В.С., ст.лаб. Чунєєва Т.Д., зав.каф., проф. к.т.н. Полунін М.М., ас. Валяєва Ю.В., інж. Єлькова Л.В., ас. Вишневська О.В.
Верхній ряд: учб. майс. Болотін Г.С., ас. к.т.н. Попов О.А., доц. к.т.н. Єлькін Ю.Г., доц. Оробець В.В., доц. к.т.н. Вітюков В.В., ст.викл. Скребнєв А.Ф., зав.лаб. Драч І.М., доц. Кочкін М.М.

Опалення вентиляції та охорони повітряного басейну

Нижній ряд зліва: доц., к.т.н. Бандуркін С.К., лаб. Граматик В.О., доц. к.т.н. Рябов А.В., ас. Лужанська А.В., інж. Севастьянова Л.О.
Верхній ряд: учб. майс. Якубовський А., доц. к.т.н. Прусенков М.А., ас. Гераскіна Є.А., доц. к.т.н. Ісаєв В.Ф., ас. Триколіч Т.Д., доц. к.т.н. Петраш В.Д., зав. лаб. Шумлянський О.С., зав.каф. доц., к.т.н. Зайцев О.М., доц. к.т.н. Шевченко Л.Ф., доц. к.т.н. Афтанюк В.В., ст. лаб. Кіріяков О.В.

 

Одеська державна академія будівництва та архітектури,
Інститут інженерно-екологічних систем
Теплогазо-постачання
(з 3.01.1997-23.07.2015 рік)
Полунін Михайло Михайлович
Полунін Михайло Михайлович
кандидат технічних наук, професор
Опалення вентиляції та охорони повітряного басейну
(з 22.03.2005 по 31.08.2008 рік)
Петраш Віталій Дем'янович
Петраш Віталій Дем'янович
доктор технічних наук, професор
Кондиціону-вання повітря і механіки рідини
(з 1.09.2005 по 31.03.2016 рік)
Арсірій Василь Анатолійович
Арсірій Василь Анатолійович
доктор технічних наук, професор
Опалення вентиляції та охорони повітряного басейну
(з 1.09.2008 по серпень 2012 року)
Шевченко Леонід Федорович
Шевченко Леонід Федорович
кандидат технічних наук, доцент

 

З 2005 по 2008, а потім з 2012 по 2018 роки завідував кафедрою Опалення, вентиляція та охорона повітряного басейну професор, доктор технічних наук В.Д. Петраш. В академії Віталій Дем’янович працює з 1969 року. В 1976 році він захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження і розробка засобів підвищення ефективності вентиляції головних корпусах цукрових заводів», з 1977 року – він доцент кафедри. В 2004 році Петраш В.Д. захистив докторську дисертацію на тему «Теплопостачання на основі утилізації енергії охолодження обертових печей». Він автор більш 130 наукових праць (в т.ч. 40 авторських свідоцтв та патентів на винахід), його наукові інтереси – високоефективне тепло-хладопостачання будівель на основі енергії низькотемпературних джерел та теплонасосних технологій.

Кафедра теплогазопостачання 2010 рік
Кафедра теплогазопостачання 2010 рік

Нижній ряд зліва: ас. Коваленко О.В., доц., к.т.н. Степанова Е.В., зав.каф., проф., к.т.н. Полунін М.М., ас. Чунєєва Т.Д., проф. каф., к.т.н. Дімітрова Ж.В.
Верхній ряд: ас. Горобець Д.А., ас., к.т.н. Бєлоусов А.О., ст.викл., доц. каф. Кочкін М.М., ст.викл. Скребнєв А.Ф., учб. майс. Болотін Г.С., доц. Оробець В.В., доц., к.т.н., Баришев В.П., доц. к.т.н. Єлькін Ю.Г., проф., д.т.н. Воінов О.П., Васильєв А.С., к.т.н., проф. каф. Ярошенко В.М.,
зав. лаб. Матюшенко О.В.

 

Кафедра опалення, вентиляції та охорони повітряного басейну 2010 рік
доц., к.т.н.
Шевченко Л.Ф.
проф., д.т н.
Петраш В.Д.
доц., к.т.н.
Рябов А.В.
проф., д.т.н.
Зайцев О.М.
проф., д.т.н.
Афтанюк В.В.
доц., к.т.н.
Бандуркін C.К.
доц.
Семенов С.В.
доц., к.т.н.
Прусенков Н.А.
доц., к.т.н.
Гераскіна Е.А
доц., к.т.н.
Даніченко М.В.
доц., к.т.н.
Рева Н.В.
доц., к.т.н.
Хоменко О.І.
доц., к.т.н.
Михайленко В.С.
ас., к.т.н.
Макаров В.О.
ас.
Севостьянова Л.О.
ст. викл.
Басист Д.В.
ас.
Петльована Т.О.
ас.
Поломаний О.А.
зав. лаб.
Шумлянський О.С.
опер. ЕОМ
Граматик В.О.

 

Кафедра кондиціонування повітря та механіки рідини 2010 рік
проф., д.т.н.
Арсірій В.А.
доц., к.т.н.
Ісаєв В.Ф.
доц., к.т.н.
Федотова В.С.
доц., к.т.н.
Домніна Є.В.
доц., к.т.н.
Олексова К.О.
доц., к.т.н.
Голубова Д.О.
ас.
Вишневська О.В
ас.
Сербова Ю.М.
зав. лаб.
Ізергін В.В.
інж.
Смірнов О.С.
інж.
Карась Ю.А.

 

На момент створення єдиної кафедри теплогазопостачання і вентиляції, кафедри що об'єднувались очолювали:

Теплогазо-постачання
(з 1.09.2015 по 27.08.2018 рік)
Дімітрова Жанна Володимирівна
Дімітрова Жанна Володимирівна
кандидат технічних наук, професор кафедри
Опалення, вентиляція та охорона повітряного басейну
(з 1.09.2012 по 1.09.2018 рік)
Петраш Віталій Дем'янович
Петраш Віталій Дем'янович
доктор технічних наук, професор
 
Кондиціону-вання повітря і механіки рідини
(з 1.04.2016 по 1.09.2018 рік)
Голубова Дар'я Олександрівна
Голубова Дар'я Олександрівна
кандидат технічних наук, доцент
 

 

Одеська державна академія будівництва та архітектури,
Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії
Теплогазопостачання і вентиляції
(з 1.09.2018 року)
Елькін Юрій Генріхович
кандидат технічних наук, доцент
Елькін Юрій Генріхович