про кафедру
наукова діяльність
студентам
абітурієнтам
новини та події

Студентам   /  Навчальні матеріали  

Протокол засідання кафедри щодо питань доброчесності та антиплагіату у магістерських кваліфікаційних роботах

 

Основна нормативно-довідкова література:

ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціювання

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективнiсть будiвель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- Освітньо-професійна програма «Теплогазопостачання і вентиляція»
другого (магістерського) рівня -

Автоматизація систем ТГПіВ

Атестація

Екологічне обґрунтування проектів в ТГПіВ

Енергоаудит (підготовчий курс до сертифікації)

Енергозбереження та утилізація теплоти в промислових та цивільних будівлях

Змінні гідравлічні режими теплових мереж

Зріджені вуглеводневі гази

Інноваційні технології

Кондиціювання повітря багатофункціональних будівель

Новітні системи вентиляції будинків і споруд

Організація монтажу систем ТГПіВ

Особливості математичного моделювання програмним комплексом ANSYS

Поновлювані джерела енергії

Практична підготовка

Промислові теплогенеруючі установки

Реконструкція та вдосконалення обладнання теплопостачання і вентиляції

Реновація газових мереж

Теплонасосні системи теплопостачання

 

- Освітньо-наукова програма «Теплогазопостачання і вентиляція»
другого (магістерського) рівня -

ОНП та навчально-методичне забезпечення оновлюється!!!!!

Автоматизація

Вентиляція та кондиціювання повітря (Вентиляція)

Вентиляція та кондиціювання повітря (Кондиціонування)

Газопостачання (навчальний посібник)

Енергоаудит

Зріджені вуглеводневі гази

Інноваційні технології

Математичне моделювання аеро- гідродинамічних процесів

Методика та методологія наукової діяльності

Науково-дослідна (переддипломна) практика

Опалення

Особливости математичного моделювання програмним комплексом ANSYS

Реконструкція та вдосконалення обладнання ТГПтаВ

Спеціальний розділ вентиляції

Сучасні системи кондиціювання повітря

Сучасні технології монтажу магістральних трубопроводів

Теплоґенеруючі установки в будівництві

Теплопостачання

Теплопостачання (до виконання курсового проекту)

 

Контрольні питання з освітніх компонент:

Змінні гідравлічні режими теплових мереж

Кондиціювання повітря багатофункціональних будівель

Новітні системи вентиляції будівель і споруд

Реконструкція та вдосконалення обладнання теплопостачання і вентиляції

Реновація газових мереж

Теплонасосні системи теплопостачання

 

Приклади тестових питань за освітніми компонентами:

Автоматизація систем опалення і вентиляції (експрес-контроль для магістрів)

Вентиляція (експрес-контроль для магістрів)

Енергозбереження (тести для магістрів)

Кондиціонування повітря. Блок1 (експрес-контроль для магістрів)

Кондиціонування повітря. Блок2 (експрес-контроль для магістрів)

Монтаж систем опалення та вентиляції (тести для магістрів)

Охорона повітряного басейну (експрес-контроль для магістрів)

Опалення (тестовий контроль для магістрів)

Сучасні інженерні мережі та обладнання (тести для магістрів)